Vy znáte své cíle,
my nejlepší cestu k nim!
stamaco

Rekonstrukce rodinného domu – problematika plynových

Máte v plánu v rámci programu Nová zelená úsporám vyměnit okna, dveře a zároveň používáte plynový spotřebič?

Pak nesmíte zapomenout, že při těchto úpravách, kdy se mění přívod spalovacího vzduchu, výměna vzduchu v místnostech nebo objem prostoru pro plynový spotřebič kategorie A nebo B, musí být v souladu s požadavky ČSN EN 1775:2008 a TPG 704 01 a vy musíte zajistit:

Povinnost je stejná i v případě, že jste si pořídili nový plynový spotřebič kategorie A nebo B, ať už do současného domu nebo novostavby.

Přopočet, popř. ověření nepřípustného tlaku podle dané technické normy Vám zajistí kvalifikovaná osoba: revizní technik plynových zařízení nebo revizní technik spalinových cest, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb, popř. soudní znalec v příslušném oboru.

© 2013 - 3IT.cz úspěšný eshop